Rouwbegeleiding

Ieder mens krijgt te maken met rouw en verdriet. Er zijn veel soorten van rouw en verdriet.

  • Verdriet en rouw om verlies van een dierbare
  • Verdriet bij verlies van verwachtingen of toekomstdromen
  • Verdriet bij ouderen, eenzaamheid
  • Verdriet bij het zoeken naar zingeving

Rituele begeleiding

Rituelen zijn al zo oud als de mensheid. Veel rituelen uit het verleden spreken de mensen niet meer aan, en velen zijn op zoek naar nieuwe rituelen.

Ook als het gaat om het leiden van een afscheidsplechtigheid, de uitvoering van de rituelen bij de uitvaart of om een terugkerend herdenken in de loop van de tijd. Konzolo kan u daarbij helpen.

Samen met u willen wij op zoek naar de rituelen die bij u en/of de overledene passen. Rituelen die recht doen aan de persoon. Dit kan op diverse manieren:

  • in woord en / of gedicht
  • in muziek
  • in symbolen

Wilt u meer informatie neem dan contact met ons op

Mogelijkheden

In veel gevallen kunnen mensen hier zelf voldoende handen en voeten geven om weer verder te kunnen. Soms lukt dat niet en is  hulp gewenst.

Daarvoor kunt u terecht bij Konzolo. Samen gaan we op “pad” om je rouw en verdriet te “leren dragen”.

Ik luister naar je, en “loop” een stukje met je mee,tot je weer in staat bent om zelf verder te kunnen gaan.

Wilt u meer informatie neem dan contact met ons op