Bedrijven

Ook voor bedrijven kunnen wij in het omgaan met rouw en sterven veel betekenen. Hoe gaat u om als medewerkers te maken krijgen met rouw? Hoe gaat u als bedrijf om met een overlijden van een medewerker? Dit zijn zaken waar niet iedereen over na heeft gedacht, maar waar we als directeur, bedrijfsleider of HR afdeling mee worden geconfronteerd.

Wij bieden u de volgende diensten:

  • Opstellen rouwprotocol
  • Workshop omgaan met medewerkers met rouw of verlies
  • Begeleiding medewerkers in kader van wet Poortwachter

Opstellen rouwprotocol

Konzolo kan u helpen met het maken van een nieuw protocol hoe iedereen binnen het bedrijf om gaat met rouw en overlijden. Ook voor bedrijven die denken dat dit wel goed is geregeld, is het goed om dit met enige regelmaat tegen het licht te houden. Zoals u investeert in nieuwe technieken of hard- en software, zo is het ook goed om zaken die te maken met het omgaan met rouw en verdriet met regelmaat te vernieuwen. Immers ook op cultureel en persoonlijk gebied wijzigt er heel veel wat hier weer op van invloed kan zijn.

Workshop omgaan met medewerkers met rouw of verlies

Omdat we er gelukkig niet alle dagen mee te maken hebben, kan het voor u als directeur, bedrijfsleider of leidinggevende moeilijk zijn om de juiste aandacht te geven aan de medewerker die in de privé situatie te maken krijgt met rouw of verlies. Vanuit de wetgeving of CAO heeft de medewerker soms recht op een aantal vrije dagen, en daarna hopen velen dat de medewerker terug komt en datgene gaat doen waarvoor hij of zij is aangenomen.

In de praktijk kan dit weerbarstiger zijn. En dan komen de vragen hoe hier mee om te gaan.

Daarom geven wij workshops aan de directeur, de bedrijfsleiders en leidinggevenden om op de juiste wijze gebruik  te maken van hun vaardigheden en zo de medewerker weer op de juiste wijze te laten terugkeren in het arbeidsproces.

Begeleiding medewerkers in kader van wet Poortwachter

Als een medewerker uitvalt of dreigt uit te vallen als gevolg van het niet of moeilijk om kunnen gaan met rouw of verlies, heeft u te maken met de wet poortwachter, die aan u verplichtingen stelt om de medewerker begeleiden om zijn /haar werkzaamheden weer op te pakken .

Vanuit dit gedachtegoed bieden wij u de mogelijkheid om deze medewerker te begeleiden in het leren omgaan en leren dragen hier van zijn rouw en verlies.

Deze gesprekken kunnen indien gewenst ook bij u op locatie of daar in de buurt plaatsvinden. Bij een of meerdere gesprekken kan het dan gewenst zijn dat de direct leidinggevende aanwezig is om eventuele vervolgafspraken met elkaar vast te leggen.